Aviso Legal

CLÚSTER TIC GALICIA, como responsable deste sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información (LSSI), en particular, conforme ao disposto no seu artigo 10, este sitio web ofrece aos usuarios ou destinatarios do servizo e aos órganos competentes, a seguinte información de forma permanente, fácil, directa e gratuíta:

 • Titular do sitio web: CLÚSTER TIC GALICIA
 • N.I.F.: G70157581
 • Domicilio a efectos de notificacións: EDIFICIO CEM MONTE GAIÁS, 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA
 • Datos do Rexistro no que está inscrita: Rexistro de asociacións de Galicia con nº 2009-12764-1
 • Correo electrónico a efectos de notificacións: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 • Nome do dominio web: clusterticgalicia.com
 • Teléfono de contacto: 881 939 651

 

Todos os dereitos reservados.

1. Os dereitos de propiedade intelectual da web formacion.clusterticgalicia.com, seu código fonte, deseño, estrutura de navegación, bases de datos e os distintos elementos nel contenidos son titularidade de Cluster TIC Galicia ou do Ministerio de Educación e Formación Profesional, a quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calqueira forma e, en especial, os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación.

2. Estas condicións xerais regulan o acceso e utilización do sitio www.formacion.clusterticgalicia.com que Cluster TIC Galicia ou o Ministerio de Educación e Formación Profesional pón gratuitamente a disposición dos usuarios de internet. O acceso ao mesmo implica a súa aceptación sen reservas. A utilización de determinados servizos ofrecidos neste sitio rexirase ademáis polas condicións particulares previstas en cada caso, que se entenderán aceptadas por o mero uso de tales servizos.

3. Autorízase a visualización, impresión e descarga parcial do contenido da web só e exclusivamente se concorren as seguintes condicións:

 • Que sexa compatible cos fins da web www.formacion.clusterticgalicia.com
 • Que realícese co exclusivo ánimo de obter a información contida para uso personal e privado. Prohíbese expresamente a súa utilización con fines comerciais ou para a súa distribución, comunicación pública, transformación ou descompilación.
 • Que ningún dos contidos relacionados nesta web sexan modificados de ningunha maneira.
 • Que ningún gráfico, icono ou imaxe dispoñible nesta web sea utilizado, copiado ou distribuido separadamente do texto ou do resto de imaxes que o acompañan.

4. Cluster TIC Galicia resérvase a facultade de efectuar, en calqueira momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida da súa web, da configuración e presentación de éste e das condicións de acceso. 

5. Cluster TIC Galicia non garantiza a inexistencia de interrupcións ou os erros no acceso a web, ao seu contido, nin que éste se encontre actualizado, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, subsanalos o actualizalos.

6. Tanto o acceso a esta web como ou o uso que poida facerse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Cluster TIC Galicia non responderá de ningunha consecuencia, dano ou perxuicio que poideran derivarse de dito acceso o uso da información. Cluster TIC Galicia non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), os ficheiros ou os documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presencia de un virus no ordenador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web, de un mal funcionamento do navegador o do uso de versións non actualizadas do mesmo. 

7. Cluster TIC Galicia non asume responsabilidade algunha derivada da concesión ou contenidos dos ligazóns de terceiros aos que se fai referencia na web, nin garantiza a ausencia de virus u otros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), aos documentos ou os ficheiros do usuario, excluindo cualquueira responsabilidade polos danos de cualqueira clase causados ao usuario por este motivo. 

8.  Cluster TIC Galicia ou o Ministerio de Educación e Formación Profesional é titular dos dereitos de propiedade industrial referidos a seus productos e servizos. Respecto as citas de productos e servizos de terceiros, Cluster TIC Galicia recoñece a favor de seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición na web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de Cluster TIC Galicia sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio, recomendación por parte de Cluster TIC Galicia.

9. A utilización non autorizada da información contida nesta web, a súa reventa, así como a lesión dos dereitos da Propiedade Intelectual ou Industrial de Cluster TIC Galicia ou do Ministerio de Educación e Formación Profesional dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

10. Calqueira ligazón de terceiros a esta web debe ir a súa páxina principal ou de entrada. 

11. O Cluster TIC Galicia e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela (Galicia).