Clúster TIC

Cursos gratuitos Clúster TIC

Fórmate e desenvolve o teu talento dixital. Matrícula aberta!

Cursos gratuítos para desempregados/as, traballadores/as e autónomos/as

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e o Clúster TIC de Galicia poñen en marcha un convenio de colaboración para a realización de accións formativas co obxectivo de cumprir coas aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal dos traballadores/as, autónomos/as e desempregados/as de Galicia, así como mellorar as competencias e habilidades tecnolóxicas para dar resposta ás necesidades actuais do mercado. 


Solicita a túa praza

 

Atopa o curso perfecto para ti!

Modalidade aula virtual

Clases a través de videoconferencias nun horario determinado, do mesmo xeito que o farías en modalidade presencial.

Angular (40 horas) Ver ficha do curso

Bootcamp Fullstack Ver ficha do curso NOVO

Bootcamp Product Owner Ver ficha do curso NOVO

Bootcamp Técnico de Soporte de Aplicaciones Ver ficha do curso NOVO

CSS3 (30 horas) Ver ficha do curso

Desenvolvemento de aplicacións Unity en 2D, 3D e AR/VR con C# (54 horas) Ver ficha do curso

Equipos comerciais de alto rendemento (30 horas) Ver ficha do curso

Estratexias de negociación e peche de vendas (30 horas) Ver ficha do curso

Introdución a Big Data (30 horas) Ver ficha do curso

Introdución a Ciberseguridade (30 horas) Ver  ficha do curso

Introdución a Linux (40 horas) Ver ficha do curso

Introdución a programación orientada a obxectos (36 horas) Ver ficha do curso

Introdución a programación Python (40 horas) Ver ficha do curso

JAVA Avanzado (30 horas) Ver ficha do curso

JAVA Básico (30 horas) Ver ficha do curso

Liderado, Xestión e Motivación de Equipos de Traballo e Comunicación e habilidades de relación interpersonal (30 horas) Ver ficha do curso

LPIC 1 - Examen 101-500 (40 horas) Ver ficha do curso

LPIC 1 - Examen 102-500 (40 horas) Ver ficha do curso

LPIC 2 - Examen 201-450 (40 horas) Ver ficha do curso

Marketing Dixital (30 horas) Ver ficha do curso

Metodoloxías para xestión de proxectos IT: Scrum, Kanban, Lean IT e Ágile (54 horas) Ver ficha do curso

Monitorización Avanzada (30 horas) Ver ficha do curso

People Analytics (30 horas) Ver ficha do curso NOVO

SEO (30 horas) Ver ficha do curso

Shell scripting: desarrollo de automatizaciones en Linux con bash (35 horas) Ver ficha do curso

Software testing para principiantes (30 horas) Ver ficha do curso NOVO

Wordpress (30 horas) Ver ficha do curso

Modalidade online

Cursos realizados a través de plataformas de teleformación e con titores de apoio.

Analítica Web e ferramentas profesionais (60 horas) Ver temario

Business Intelligence (40 horas) Ver temario

Ciberseguridade (50 horas) Ver temario

Copywriting (50 horas) Ver temario

Francés A1 (50 horas) Ver temario

Francés A2 (50 horas) Ver temario

Frontend Developer (60 horas) Ver temario

Habilidades de Xestión e Comunicación (50 horas) Ver temario

Inglés A2 (50 horas) Ver temario

Inglés B1 (50 horas) Ver temario

Intelixencia Artificial (60 horas) Ver temario

Intelixencia Artificial: IA, ML (60 horas) Ver temario

Introdución a Big Data (40 horas) Ver temario

Introdución a Linux (40 horas) Ver temario

Marketing Dixital (60 horas) Ver temario

Metodoloxías Áxiles (30 horas) Ver temario

Paquete Office: Excel (60 horas) Ver temario

Paquete Office: Powerpoint (60 horas) Ver temario

Paquete Office: Word (60 horas) Ver temario

Prestashop (50 horas) Ver temario

SEO (60 horas) Ver temario

Técnicas de negociación e venda (60 horas) Ver temario

Wordpress (30 horas) Ver temario

Modalidade mixta

Os cursos impártense en modalidades de aula virtual e online.

Francés I (60 horas) Ver ficha do curso

Francés II (60 horas) Ver ficha do curso

Inglés B2 (60 horas) Ver ficha do curso

Inglés C1 - Advanced Level (60 horas) Ver ficha do curso

Ley orgánica 3/2018 - LOPDGDD (35 horas) Ver ficha do curso

* Non hai límite de cursos a realizar, salvo que coincidan nas mesmas datas. Nese caso, tan só se poden facer un máximo de dous cursos na modalidade de teleformación, ou un en modalidade aula virtual e outro en teleformación.

Formación dixital á túa medida


Estes cursos dirixidos a traballadores/as, autónomos/as e desempregados/as de Galicia, impártense en modalidade online, modalidade aula virtual e modalidade mixta, e con eles poderás:

  • Completar a túa formación gratis nunha materia concreta.
  • Mellorar as túas competencias profesionais a través das novas tecnoloxías e co apoio continuo de titores especializados.
  • Prepararte para responder as necesidades actuais da empresa, así como para asumir novas responsabilidades ou funcións.

Esta formación está 100% subvencionada pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Traballo e Economía Social, o que significa que non consome créditos de formación e que non che custará nin un euro. 

Unha vez finalizada a formación, obterás un diploma que certifica o correcto aproveitamento do curso.

Solicita a túa praza!

Todos os campos son obrigatorios excepto o campo de comentarios.
Selecciona o curso que te interese
Introduce a túa situación laboral
Entrada no válida
Entrada no válida
Introduce o teu nome
Introduce o teu primeiro apelido
Introduce o teu segundo apelido
Introduce o teu sexo
Introduce un DNI o NIE válido
Introduce un correo electrónico
introduza un número de teléfono válido
Entrada no válida
E necesario aceptar os termos


  Formación 100% subvencionada por:

Logotipo Xunta de Galicia Logotipo Financiado Unión Europea Logotipo Ministerio Educación Logotipo Plan de TransformaciónLogotipo Xacobeo